Kaaterud Gård AS - Pakkeriet

Kaaterud Gård AS er et moderne løkpakkeri som er bygget 2006/2011/2015. Og det forgår en kontinuerlig prosess for å rasjonalisere produksjonen, og for å forbedre arbeidsmiljø og produktkvalitet.

Produktene som trenger det, blir sortert på størrelse. Før pakking blir all løk inspisert for feil. Under pakkeprosessen blir det blant annet satt pakkedato på etiketten og foretatt etterkontroll. Skulle det allikevel forekomme avvik i kvaliteten på det vi leverer, er sporbarhet viktig. Om nødvendig kan vi spore løken helt tilbake til jordet der den ble produsert .

Pakking
Sortering