Historien om gården

Ved skylddelingsforretning av 29.10.1803 ble Kaaterud delt mellom 2 brødre slik at den eldste, Anders Christoffersen, overtok ¾ og ble eier av nedre Kaaterud. Den yngre Halvor Christoffersen fikk ¼ som fra da av er Øvre Kaaterud med gnr.5, bnr. 2 i Stange.

I 1855, den 14.4., kjøpte Harald Tyrholm  fra Vang (1821-1896)  øvre Kaaterud av Kristoffer Halvorsen. Siden den gang har hans slekt vært på gården. Harald Tyrholms  datter, Johanne Henritte Pauline (1853-1937) og svigersønn, skipsfører Otto Niels Omsted (1856-1911) tok over gården i 1887. Deres sønn Gabriel Omsted(1893-1951), gift med Elida Lindstad (1896-1967) overtok gården i 1918. Deres eneste sønn Erling, født 1919, døde i 1943. Det ble derfor deres eldste datter, Eli Johanne Omsted(1920-1998) og svigersønn Ottar Landfald (1919-2009) som våren 1950 overtok gården.

Eli og Ottar drev gården i 30 år til 1980, da tok sønnen Per-Otto Landfald f.1950, over driften. 35 år senere, 1.1 2016, tok hans yngste sønn Niels Henrik Landfald over drifta. Han er da den 6. i familierekka som  driver gården. Sammen med Frida Alkemark har de 2 sønner, Kristian og Markus, som siste skuddene på slektstreet.